Tin hoạt động

Chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, Khánh Hòa (5/4/18 3:00 PM)

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 926/BXD-PTĐT gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc xin ý kiến chuyển quyền sử dụng đất đã được đầu tư xây dựng hạ tầng cho người dân tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu đô thị Hoàng Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang (với tổng diện tích dự án là 25,79 ha, chủ đầu tư là Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Địa chất UPGC); theo đó, căn cứ các quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị, Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV ngày 21/11/2013 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 11/2013/NĐ-CP; Căn cứ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đến năm 2025 (Quyết định số 1396/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch chi tiết khu dân cư Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (Quyết định số 4085/QĐ-UB ngày 02/12/2002 của UBND tỉnh Khánh Hòa); Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án (các Quyết định: số 935/QĐ-UBND ngày 17/4/2013, số 2929/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa) và hồ sơ dự án, 

LIÊN KẾT WEBSITE