Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị v/v đổi mới công tác thi đua khen thưởng của ngành XD.
Số văn bản 12
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 12/10/1998
Ngày có hiệu lực 12/10/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-10-12 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 12/1998/CT-BXD ngày 12/10/1998. đổi mới công tác thi đua khen thưởng của ngành XD.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác