Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị v/v Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Số văn bản 06
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 3/6/1998
Ngày có hiệu lực 3/6/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-06-03 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 06/1998/CT-BXD ngày 03/06/1998. Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác