Nội dung Văn bản pháp quy

v/v Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng
Số văn bản 01
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 11/3/1998
Ngày có hiệu lực 11/3/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-03-11 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 01/1998/CT-BXD ngày 11/03/1998. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong ngành xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác