Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998
Số văn bản 02
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 6/4/1998
Ngày có hiệu lực 6/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-06 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 02/1998/CT-BXD ngày 06/04/1998. về công tác phòng chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai năm 1998.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác