Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị v/v đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện, chạy thử đưa công trình XM Bút Sơn vào vận hành sản xuất
Số văn bản 04
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 14/4/1998
Ngày có hiệu lực 14/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-14 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 04/1998/CT-BXD ngày 14/04/1998. đẩy mạnh tiến độ hoàn thiện, chạy thử đưa công trình XM Bút Sơn vào vận hành sản xuất
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác