Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị của Bộ Trưởng v/v tiết kiện điện trong sản xuất và tiêu dùng
Số văn bản 05
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 14/5/1998
Ngày có hiệu lực 14/5/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-14 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 05/1998/CT-BXD ngày 14/05/1998. tiết kiện điện trong sản xuất và tiêu dùng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác