Nội dung Văn bản pháp quy

Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Số văn bản 08
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 10/7/1998
Ngày có hiệu lực 10/7/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-07-10 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 08/1998/CT-BXD ngày 10/07/1998. Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác