Nội dung Văn bản pháp quy

V/v: Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
Số văn bản 09
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 20/7/1998
Ngày có hiệu lực 20/7/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-07-20 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 09/1998/CT-BXD ngày 20/07/1998. V/v: Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác