Nội dung Văn bản pháp quy

Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và nguyên tắc cấp thông tin của các đơn vị thuộc bộ.
Số văn bản 11
Ký hiệu văn bản 1998/CT-BXD
Ngày ban hành 6/10/1998
Ngày có hiệu lực 6/11/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-10-06 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 11/1998/CT-BXD ngày 06/10/1998. Chỉ thị về công tác bảo vệ bí mật Nhà nước và nguyên tắc cấp thông tin của các đơn vị thuộc bộ.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác