Nội dung Văn bản pháp quy

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu.
Số văn bản 07
Ký hiệu văn bản 1999/CT-BXD
Ngày ban hành 26/4/1998
Ngày có hiệu lực 26/4/1998
Ngày hết hiệu lực 2105-04-26 00:00:00.0
Người ký
Trích yếu Chỉ thị số 07/1999/CT-BXD ngày 26/04/1999. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng con dấu.
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Chỉ thị
Lĩnh vực Khác
Tệp đính kèm: 19781.doc