Nội dung Văn bản pháp quy

Quyết định số 655/QĐ-BXD ngày 25/07/2019 về việc bãi bỏ các quy định về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Số văn bản 655
Ký hiệu văn bản QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/7/2019
Ngày có hiệu lực 25/7/2019
Ngày hết hiệu lực Văn bản còn hiệu lực
Người ký Nguyễn Văn Sinh
Trích yếu Quyết định số 655/QĐ-BXD ngày 25/07/2019 về việc bãi bỏ các quy định về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Phân loại Quyết định
Lĩnh vực Vật liệu xây dựng
Tệp đính kèm: BXD_655-QD-BXD_25072019.signed.pdf