Tin hoạt động
 
Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về công tác phòng chống tham nhũng
3/30/19 9:01 AM

Ngày 29/3/2019, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu là đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính TW, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng để kiểm tra kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Xây dựng năm 2018 và những tháng đầu năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng; các đồng chí Ủy viên Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng; lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra Bộ Xây dựng.

Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phan Đình Trạc cho biết, đây là buổi làm việc mang tính thường xuyên của Ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng với Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng, nhằm thu nhận thông tin, trao đổi với lãnh đạo Bộ Xây dựng về những việc đã làm được trong công tác phòng chống tham nhũng trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; công tác phòng ngừa, xử lý tham nhũng trong nội bộ cơ quan Bộ Xây dựng…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà đã báo cáo các kết quả công tác phòng chống tham nhũng của Bộ Xây dựng thời gian qua trên các mặt: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng về việc quán triệt các chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng; xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện; kiện toàn tổ chức bộ máy về phòng chống tham nhũng… Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều quyết định, chỉ thị, hướng dẫn về công tác phòng chống tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ và trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; lãnh đạo, chỉ đạo việc xử lý trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu cơ quan đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, xử lý kỷ luật cán bộ, đảng viên liên quan đến tham nhũng; chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ xây dựng kế hoạch, thanh tra, kiểm tra đảm bảo bao quát các hoạt động thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ; Chú trọng việc kiểm tra, phát hiện các bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật trong các lĩnh vực xây dựng để đề xuất cơ quan thẩm quyền sửa đổi, hoàn thiện; chỉ đạo thanh tra Bộ phối hợp chặt chẽ với cơ quan cảnh sát điều tra để cung cấp tài liệu và xử lý các hồ sơ vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật; tích cực và nghiêm túc thực hiện việc giám định tư pháp theo yêu cầu của cơ quan chức năng…

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, công tác hoàn thiện thể chế pháp luật để phục vụ công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ được Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng tập trung chỉ đạo quyết liệt trong tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức - đơn giá xây dựng. Trong kỳ báo cáo, Bộ Xây dựng đã trình các cơ quan thẩm quyền 03 dự án Luật, 05 Nghị định, 01 Nghị quyết, 08 Quyết định, 03 Chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 14 Thông tư; phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, trình ban hành Luật sửa đổi, bổ sung 37 luật liên quan đến quy hoạch năm 2018; nhiều văn bản được ban hành có nội dung về phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãng phí. Bộ Xây dựng cũng đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt  Đề án về hoàn thiện hệ thống định mức - đơn giá xây dựng, Đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. Việc triển khai thực hiện tốt 02 Đề án này sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng về phòng chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cũng cho biết, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa và phòng chống tham nhũng trong nội bộ, bao gồm việc ban hành các quy chế, quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức của cán bộ, công chức; quyết liệt thực hiện cải cách hành chính; thành lập bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính và xử lý văn bản; xây dựng định mức chi tiêu hành chính; thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản cán bộ công chức; quy định việc luân chuyển cán bộ ở một số vị trí công tác; cải cách tài chính công; ban hành kịp thời tiêu chuẩn chức danh cán bộ…

Sau khi nghe Báo cáo của Ban cán sự Đảng Bộ Xây dựng, ý kiến phát biểu của các thành viên trong đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc đã phát biểu kết luận buổi làm việc.

Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Phan Đình Trạc đánh giá cao Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong việc chuẩn bị báo cáo nghiêm túc, công phu và chất lượng để phục vụ cho buổi làm việc với đoàn công tác, đồng thời biểu dương những kết quả đạt được của Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành và trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, thể hiện qua việc Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra, kiểm tra trong nội bộ Bộ Xây dựng; lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng thể chế, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng; quan tâm việc rà soát, bổ sung, sửa đổi hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức - đơn giá xây dựng; lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng trong nội bộ; quan tâm chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phan Đình Trạc ghi nhận những kiến nghị của Bộ Xây dựng, đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng Bộ Xây dựng lưu ý việc chủ động phòng ngừa tham nhũng ngay từ khâu xây dựng chính sách; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng về phòng chống tham nhũng; tăng cường công tác hoàn thiện thể chế; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra chuyên ngành; tập trung xử lý ngăn chặn hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp từ trên Bộ xuống đến các Sở Xây dựng, các địa phương trong lĩnh vực cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng, xử lý vi phạm trong hoạt động xây dựng; phối hợp các cơ quan chức năng đẩy nhanh công tác giám định phục vụ các dự án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi…


Minh Tuấn

 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE