Tin hoạt động
 
Nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo các nghề: Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và trang trí nội thất để xây dựng hệ thống giáo trình và thiết bị giảng dạy”
4/19/19 9:27 AM

Ngày 18/4/2019, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo các nghề: Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và trang trí nội thất để xây dựng hệ thống giáo trình và thiết bị giảng dạy” do Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định thực hiện. Chủ tịch Hội đồng, Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) - PGS.TS Vũ Ngọc Anh chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh họp Hội đồng nghiệm thu

Theo báo cáo của Chủ nhiệm Dự án - Giảng viên Đỗ Văn Thi - Khoa Đào tạo nghề, Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định, hiện nay các cơ sở đào tạo của ngành Xây dựng đã không ngừng cập nhật khoa học công nghệ tiên tiến, đổi mới nội dung chương trình đào tạo, áp dụng phương pháp giảng dạy phù hợp với từng đối tượng người học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp, điều kiện xã hội, cơ chế…nên số lượng người học nghề xây dựng còn hạn chế, dẫn đến nguồn nhân lực đã qua đào tạo của ngành Xây dựng còn ít. Mặt khác, chất lượng đào tạo tại một số cơ sở của ngành Xây dựng chưa đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Cho đến thời điểm năm 2016, việc đánh giá thực trạng sử dụng và nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của 2 nghề Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và Trang trí nội thất chưa được cơ quan, đơn vị nào thực hiện. Do đó, Bộ Xây dựng giao cho Trường Cao đẳng xây dựng Nam Định thực hiện Dự án "Điều tra, khảo sát thực trạng và nhu cầu đào tạo các nghề: Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và trang trí nội thất để xây dựng hệ thống giáo trình và thiết bị giảng dạy” là cần thiết.

Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của Dự án là các cơ sở đào tạo 2 nghề Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và Trang trí nội thất của Bộ Xây dựng và một số doanh nghiệp thuộc ngành Xây dựng ở miền Bắc và miền Trung (Hà Nội, Hòa Bình, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng).

Tại cuộc họp, hai ủy viên phản biện là ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Trưởng khoa Xây dựng, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và ông Nguyễn Ngọc Tám – Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp và các thành viên của Hội đồng đều thống nhất đánh giá dự án đã hoàn thành nhiệm vụ theo mục tiêu, nội dung, sản phẩm và thời gian đã được phê duyệt. Mặc dù thời gian điều tra, khảo sát từ năm 2016 - 2017 và thực hiện trên diện rộng nhưng dự án đã xây dựng các mẫu phiếu điều tra, khảo sát cụ thể (06 mẫu). Dữ liệu sau khi thu thập đã được xử lý, phân tích khá tốt làm cơ sở để đưa ra những nhận định đánh giá về thực trạng và nhu cầu đào tạo 2 nghề: Kỹ thuật xây dựng, Mộc xây dựng và trang trí nội thất. Việc phân tích và đánh giá được thực hiện khoa học, logic, qua đó làm rõ yêu cầu, mục tiêu Dự án đề ra. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng đóng góp một số ý kiến để hoàn thiện Báo cáo kết quả dự án.

Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu thông qua, đạt loại Khá.


Ninh Hoàng Hạnh 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE