Tin hoạt động
 
Nghiệm thu Dự án SNKT do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản thực hiện
12/14/19 7:14 AM

Ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng tổ chức cuộc họp nghiệm thu Dự án SNKT “Kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở khu vực đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vùng Duyên hải Bắc Bộ" do Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản chủ trì thực hiện. Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Trần Thị Lan Anh - Chủ tịch Hội đồng, chủ trì cuộc họp. 

Toàn cảnh cuộc họp nghiệm thu

Trình bày Báo cáo thuyết minh tóm tắt Dự án trước Hội đồng, đại diện nhóm nghiên cứu cho biết, mục tiêu của Dự án nhằm đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với nhà ở khu vực đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ, đồng thời xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở khu vực này.

Phạm vi nghiên cứu của Dự án là các đô thị thuộc 5 tỉnh, thành phố vùng Duyên hải Bắc Bộ (Quảng Ninh; Hải Phòng; Thái Bình; Nam Định; Ninh Bình), trong đó tập trung nghiên cứu nhà ở đô thị của một số địa phương điển hình, đại diện cho vùng. Ưu tiên lựa chọn những tỉnh, thành phố chịu tác động trực tiếp và rõ rệt từ biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Nội dung Dự án bao gồm các phần: Giới thiệu Dự án; Thực trạng nhà ở khu vực đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ; Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với nhà ở khu vực đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ; Xây dựng kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở khu vực đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ; Kết luận.

Nhóm nghiên cứu đã đề xuất các giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở khu vực đô thị vùng Duyên hải Bắc Bộ, như sau: Tăng cường năng lực tổ chức, hoàn thiện thể chế, chính sách nhà ở; quy hoạch, bố trí dân cư; nâng cao năng lực cảnh báo, dự báo; nâng cao nhận thức cộng đồng; ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng nhà ở; hạn chế tác động của thiên tai đối với nhà ở; nâng cao điều kiện an toàn nhà ở; thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; triển khai các chương trình, dự án nhà ở thí điểm thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách hỗ trợ nâng cao điều kiện an toàn cho các đối tượng thu nhập thấp, đời sống khó khăn. Bên cạnh đó, Dự án cũng đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể phân theo loại nhà ở và theo khu vực.

Báo cáo thuyết minh Dự án đã được các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng đóng góp ý kiến để hoàn thiện. Theo Hội đồng, Báo cáo tổng kết Dự án có thông tin phong phú, có tính logic cao, đảm bảo chất lượng, tuy nhiên nhóm nghiên cứu cần rà soát, sắp xếp lại bố cục cho đảm bảo hợp lý hơn.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Trần Thị Lan Anh đánh giá cao trách nhiệm của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện Dự án, đề nghị nhóm nghiên cứu xem xét, tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia phản biện và thành viên Hội đồng để sớm hoàn chỉnh Báo cáo, trình lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Hội đồng KHCN chuyên ngành Bộ Xây dựng nhất trí bỏ phiếu nghiệm thu Dự án SNKT “Kế hoạch và giải pháp đảm bảo an toàn nhà ở khu vực đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng vùng Duyên hải Bắc Bộ”, với kết quả đạt loại Khá.

 

Trần Đình Hà 


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE