Tin trong ngành
 
Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Đề án 1961 khảo sát tình hình triển khai đề án tại các tỉnh phía Nam
12/6/18 4:33 PM

Vừa qua, đoàn công tác của Ban chỉ đạo Đề án 1961 đã đến một số địa phương để kiểm tra, đôn đốc, đánh giá tình hình triển khai đề án giai đoạn 2016-2018 và kế hoạch triển khai giai đoạn 2018-2020. Tham gia dự đoàn công tác thuộc Ban Chỉ đạo Đề án 1961 có  đồng chí Trần Hữu Hà - Phó trưởng ban chỉ đạo Đề án, Giám đốc Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị, Bộ Xây dựng;  đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật đô thị, Bộ Xây dựng; đồng chí Trần Thanh Cương- Phó vụ trưởng Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ - Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Đặng Thị Hải Yến - Phó Vụ Trưởng Pháp chế, Bộ Xây dựng. Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Thị Minh Thúy - Giám đốc Sở Xây dựng An Giang, đồng chí Lê Hà Luân - Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Tháp, đồng chí Trương Long Hồ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ An Giang,  đồng chí Mai Thanh Minh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tiền Giang cùng một số đại diện tại địa phương.

Qua khảo sát, ý kiến của địa phương đều cho rằng việc tham gia các lớp ĐTBD theo Đề án 1961 rất hữu ích cho công tác thực tế của cán bộ tại địa phương. Đa phần các ý kiến đóng góp tại địa phương đều đánh giá Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý về xây dựng và phát triển đô thị đối với công chức và lãnh đạo chuyên môn đô thị các cấp” có ý nghĩa thực tiễn cao. Chất lượng đội ngũ cán bộ, hiệu quả triển khai công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị ở địa phương đã có nhiều sự thay đổi tích cực sau khi cán bộ lãnh đạo, chuyên môn được tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng. Tuy nhiên, một số cán bộ được đào tạo đã chuyển vị trí công tác, do vậy, cần triển khai nhiều khóa đào tạo bồi dưỡng trong những năm tiếp theo tại địa phương.

Mặt khác, nguồn kinh phí của tỉnh còn hạn chế nên chưa tổ chức được nhiều lớp, đặc biệt là các lớp đối tượng 4,5,8; nhiều UBND các thành phố, huyện chưa thực sự quan tâm đến công tác ĐTBD; các lớp ĐTBD do tỉnh tổ chức chủ yếu dành cho đối tượng cấp xã. Do đó, trình độ chuyên môn nhận thức, kỹ năng của cán bộ chưa đồng đều nên ảnh hưởng đến việc tiếp thu kiến thức và vận dụng vào thực tiễn tại địa phương.

Đoàn kiểm tra đề nghị Sở Nội vụ các địa phương hỗ trợ, phối hợp với Sở Xây dựng rà soát lại đối tượng để có kế hoạch ĐTBD 2019, 2020; Lớp đối tượng 4,5,6,8 đề nghị Sở Xây dựng xây dựng kế hoạch gửi Sở Nội vụ tập hợp để trình UBND xem xét cấp kinh phí; Đối với các đối tượng đã phân theo quy định của Đề án là bắt buộc (đối tượng 2,3) đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với Sở Xây dựng trong công tác chiêu sinh triệu tập học viên, trường hợp không đủ học viên có thể kết hợp với một số tỉnh lân cận để triển khai. Để hướng tới hoàn thành mục tiêu 100% cán bộ lãnh đạo, chuyên môn đô thị các cấp đương nhiệm được đào tạo, bồi dưỡng về quản lý xây dựng và phát triển đô thị cần có sự đóng góp nhiệt tình hơn nữa tại các địa phương.


Học viện AMC


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE