Tin chỉ đạo, điều hành
 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 1748/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu về chi phí quan trắc lún và Báo cáo đánh giá số liệu trong quá trình thi công xử lý nền đất yếu 

 

Ngày 12/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1709/BXD-VP trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang. Nội dung kiến nghị: Đề nghị các Bộ, ngành triển khai hướng dẫn lập quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo Luật Quy hoạch Trên cơ sở đó, thực hiện đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối và phân cấp cho chính quyền địa phương chủ động phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế và quy hoạch tỉnh được phê duyệt. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng trả lời như sau: 

 

Việc chuyển quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng cho người dân tự xây nhà ở chỉ được tiến hành sau khi khu vực dự kiến thực hiện chuyển quyền sử dụng đất đã hoàn thành việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật thiết yếu (đường giao thông, các tuyến cấp điện, chiếu sáng, thông tin viễn thông, cấp thoát nước) theo quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân khi đến ở. 

 

Ngày 17/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1756/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang về việc cách tính chi phí nhân công trong dự toán bảo trì hàng năm. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1750/BXD-KTXD gửi Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước về việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp. 

 

Ngày 16/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1747/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý dự án nhà máy thủy điện Sơn La về việc lập dự toán chi phí Tư vấn thiết kế có tổ chức Tư vấn nước ngoài phối hợp. 

 

Vừa qua, Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang có văn bản số 788/SGTVT-QLCLCTGT gửi Bộ Xây dựng xin ý kiến về việc hướng dẫn tính chi phí vật liệu có tính khấu hao phục vụ thi công.  

 

Ngày 16/7, Bộ Xây dựng đã có công văn 1735/BXD-KTXD gửi Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận về việc áp dụng Định mức để lập dự toán chi phí đầu tư xây dựng. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 152/BXD-QLN gửi Ủy ban nhân dân quận Cầu Giấy về việc thực hiện quy định của pháp luật về quản lý sử dụng nhà chung cư. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng nhận được Văn bản số 226/CV-MA/2018 của Công ty Cổ phần Xây dựng Minh Anh về việc đề nghị giải đáp thắc mắc trong công tác lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE