Thông báo
 
Thông báo tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2019
3/27/19 10:17 AM

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 94-TB/VP165 ngày 07/3/2019 của Văn phòng 165, Ban chỉ đạo đề án 165, Ban Tổ chức Trung ương về việc tuyển sinh cán bộ đi bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh năm 2019. Theo đó, Bộ Xây dựng có 03 chỉ tiêu tham gia.

Căn cứ về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tham dự khóa học và cam kết hoàn thành khóa học theo công văn nêu trên (được đăng tải trên Website: www.xaydung.gov.vn). Bộ Xây dựng đã có công văn 249/BXD-TCCB (26/3) gửi các đơn vị hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Xây dựng đề nghị các đơn vị rà soát và gửi danh sách cán bộ có nhu cầu tham gia đào tạo về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) và Email: daotaobxdvutccb@gmail.com trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 249/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_249-BXD-TCCB_26032019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE