Thông báo
 
Thông báo về việc cử cán bộ tham gia dự tuyển khóa đào tạo thạc sỹ về chính sách môi trường
5/4/19 4:11 PM

Bộ Xây dựng nhận được Văn bản ngày 15/3/2019 của Bộ Môi trường Hàn Quốc (KME) về việc tham gia dự tuyển chương trình đào tạo thạc sỹ Chính sách môi trường tại Hàn Quốc, nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 25 suất, lựa chọn theo các ứng viên tại các quốc gia khác nhau (trong đó: Trường ĐH Kyung Hee: 12 suất; ĐH Seoul: 13 suất).

2. Chương trình đào tạo: Thạc sỹ về Chính sách môi trường.

3. Thời gian đào tạo: 2 năm (bắt đầu từ cuối năm 2019).

4. Kinh phí đào tạo: Do phía Hàn Quốc chi trả.

5. Điều kiện, tiêu chuẩn: Cán bộ, công chức, viên chức (trong biên chế) tại các đơn vị hành chính, sự nghiệp công lập thuộc Bộ; độ tuổi dưới 45; có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến khóa đào tạo; thành thạo tiếng Anh (viết và nói); sức khỏe tốt và chưa được cấp học bổng do chính phủ Hàn Quốc tài trợ.

Bộ Xây dựng thông báo đến các đơn vị rà soát, lập hồ sơ, danh sách (theo mẫu đính kèm) và cử cán bộ theo đúng đối tượng nêu trên gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Tổ chức cán bộ) trước ngày 10/5/2019 để tổng hợp. Bản mềm gửi về Email: daotaobxdvutccb@gmail.com.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 402/BXD-TCCB.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_402-BXD-TCCB_03052019.rar) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE