Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1113/QĐ-BXD về việc ban hành Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Đề án). 

 

Ngày 07/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1942/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất sản phẩm gốm sứ xây dựng. 

 

Ngày 07/8/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1950/BXD-HTKT gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông. 

 

Ngày 02/8/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1095/QĐ-BXD về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về hợp đồng xây dựng.

 

Ngày 26/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1841/BXD-TCCB gửi các đơn vị sự nghiệp Báo chí, Xuất bản, Trung tâm thông tin; Các đơn vị sự nghiệp Giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp trực thuộc Bộ về việc triển khai tổng kết 5 năm Ngày Sách Việt Nam.

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1811/BXD-TCCB gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp thông tin các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. 

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1061/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Khoa học kỹ thuật Cầu đường Việt Nam (gọi tắt là Hội Cầu đường Việt Nam) là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

 

Ngày 23/7/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1062/QĐ-BXD về việc công nhận Hội Kinh tế xây dựng Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III cho các cá nhân là hội viên, thành viên của đơn vị hội viên đối với các lĩnh vực hoạt động xây dựng: 

 

Ngày 13/7/2018, Bộ Xây dựng đã có công văn 1733/BXD-VLXD gửi các đơn vị liên quan về việc báo cáo tình hình đầu tư, sản xuất, tiêu thụ kính xây dựng.

 

Ngày 12/7/2018, Bộ Xây dựng đã ban hành văn bản 1701/BXD-KHTC gửi Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội; Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh; Các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Bộ Xây dựng; Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM); Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD); Người đại diện phần vốn nhà nước tại các Tổng công ty – CTCP về việc báo cáo đánh giá giữa kỳ giai đoạn 2016-2020.

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE