Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
Thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng
3/27/19 9:09 AM

Ngày 26/3/2019, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 195/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng gồm các cán bộ có tên sau:

1. Ông Lê Văn Toàn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ trưởng.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ phó.

3. Bà Đỗ Thị Hồng Mai, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên.

4. Ông Nguyễn Hoàng Dũng, Chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ - Tổ viên.

5. Bà Vũ Thị Hường, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ - Tổ viên.

6. Bà Bùi Thị Thu Nga, Chuyên viên Thanh tra Bộ Xây dựng - Tổ viên.

Theo Quyết định thành lập, Tổ biên tập Vị trí việc làm Bộ Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổng hợp xây dựng hệ thống danh mục, bản mô tả vị trí việc làm cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Xây dựng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Quyết định 195/QĐ-BXD.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE