Phản hồi các kiến nghị
 

Bộ Xây dựng đã có công văn 503/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 27/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH BT Hà Đông về việc xác định chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và dự toán xây dựng 

 

Ngày 08/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1958/BXD-KTXD gửi Công ty TNHH Khảo sát thiết kế Công trình giao thông về việc vướng mắc trong hợp đồng xây dựng. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 1957/BXD-VLXD gửi Công ty cổ phần gốm sứ granit VTC về việc thực hiện dự án mở rộng nâng công suất tăng thêm dây chuyền sản xuất gạch ốp lát gốm sứ, porcelain. 

 

Ngày 06/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 1936/BXD-KTXD gửi Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về chi phí nghiên cứu khoa học công nghệ để trả thù lao tác giả sáng chế. 

 

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã có công văn 1935/BXD-KTXD gửi Bộ Giao thông Vận tải về chi phí chung trong dự toán xây dựng Dự án tuyến Lộ Tẻ Rạch Sỏi. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 512/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Bộ Xây dựng đã có công văn 511/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có công văn 510/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần bất động sản Mỹ về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

 

Ngày 06/8, Bộ Xây dựng đã có công văn 509/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư Văn Phú – Invest về việc hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE