Phản hồi các kiến nghị
 
Luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà HR3 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây
11/29/18 10:00 AM

Bộ Xây dựng đã có công văn 820/BXD-KHCN gửi Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Xuân Mai Sài Gòn về luận chứng kỹ thuật bổ sung giải pháp thiết kế đảm bảo PCCC cho công trình Tòa nhà HR3 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây, xây dựng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định các yêu cầu chung về an toàn cháy cho nhà và công trình xây dựng trong điều kiện kỹ thuật phòng cháy chữa cháy tại Việt Nam. Trong đó có quy định việc phải bố trí các thang máy có chế độ chuyên chở lực lượng chữa cháy (Mục 5.1) và phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (Mục 3.4.12). Chủ đầu tư đã đề xuất các luận chứng bổ sung để: thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy và thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý và trả lời tại văn bản số 1840/PCCC&CNCH-P4 ngày 29/10/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: (1) Mục 5.1 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang máy thông thường đáp ứng các yêu cầu như đối với thang máy chữa cháy; (2) Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tòa nhà HR3 thuộc dự án Khu dân cư Tân Thuận Tây đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 -QCVN 06:2010/BXD.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 820/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_820-BXD-KHCN_28112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE