Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty TNHH đầu tư C.T.L áp dụng QCVN 06:2010/BXD
11/29/18 3:00 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 824/BXD-KHCN gửi Công ty TNHH đầu tư C.T.L về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty TNHH đầu tư C.T.L đã đề xuất luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại N3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1997/PCCC&CNCH-P4 ngày 15/11/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế yêu cầu tại: Mục 3.4.12 - QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại N3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Tổ hợp công trình dịch vụ, thương mại, nhà trẻ và nhà ở nêu trên đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH đầu tư C.T.L thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời tại văn bản số 1997/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 824/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_824-BXD-KHCN_28112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE