Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy áp dụng QCVN:2010/BXD
11/29/18 3:33 PM

Ngày 28/11, Bộ Xây dựng đã có công văn 827/BXD-KHCN gửi Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy về việc áp dụng QCVN:2010/BXD. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy đã lập luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại 3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1922/PCCC&CNCH-P4 ngày 09/11/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại 3 thay thế thang loại N1 và bố trí phòng đặt máy bơm chữa cháy tại tầng hầm 03 đối với công trình Tòa nhà TTG Tower đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7- QCVN 06:2010/BXD.

Đối với việc áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài (tiêu chuẩn NFPA 520 phiên bản 2016) để thiết kế PCCC cho việc bố trí siêu thị tại tầng hầm 01 của công trình phải được chấp thuận của Bộ Công an theo quy định.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Công ty cổ phần tập đoàn Trung Thủy thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1922/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 827/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_827-BXD-KHCN_28112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE