Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Hợp tác xã công nghiệp 8-3 áp dụng QCVN 06:2010/BXD
11/29/18 3:46 PM

Bộ Xây dựng đã có công văn 828/BXD-KHCN gửi Hợp tác xã công nghiệp 8-3 về việc áp dụng QCVN 06:2010/BXD. 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 06:2010/BXD “An toàn cháy cho nhà và công trình” được ban hành kèm theo Thông tư số 07/2010/TT-BXD ngày 28/7/2010 của Bộ Xây dựng, quy định việc phải bố trí các buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 trong các nhà có chiều cao lớn hơn 28m (tại Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD), Hợp tác xã công nghiệp 8-3 đã lập luận chứng bổ sung để thiết kế thang bộ thoát nạn loại 3 thay thế thang N1 cho công trình nêu trên. Luận chứng kỹ thuật bổ sung đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt đồng ý tại văn bản số 1798/PCCC&CNCH-P4 ngày 25/10/2018.

Căn cứ kết quả thẩm duyệt của Cục Cảnh sát PCCC&CNCH, Bộ Xây dựng thấy rằng các giải pháp kỹ thuật bổ sung nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy để thay thế quy định tại: Mục 3.4.12. QCVN 06:2010/BXD cho việc thiết kế thang bộ loại 3 thay thế thang loại N1 đối với công trình Văn phòng làm việc và trưng bày sản phẩm đã tuân thủ đúng theo quy định tại Mục 1.1.7 - QCVN 06:2010/BXD.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cho công trình, Bộ Xây dựng đề nghị Hợp tác xã công nghiệp 8-3 thực hiện theo đúng luận chứng đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH thẩm duyệt trả lời, lưu ý tại văn bản số 1798/PCCC&CNCH-P4; tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của pháp luật về công tác PCCC trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng; thường xuyên kiểm tra hàng ngày, kiểm tra theo định kỳ, duy tu, bảo dưỡng, thay thế các hạng mục PCCC; bố trí nhân viên có chuyên môn trực thường xuyên theo quy định tại phòng trực điều khiển chống cháy; tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình trong suốt quá trình sử dụng.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 828/BXD-KHCN. 


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_828-BXD-KHCN_28112018.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE