Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
5/6/19 10:30 AM

Ngày 04/5/2019, Bộ Xây dựng đã có công văn 968/BXD-KTXD gửi Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 1 - Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng thì trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.

Đối với dự án Hồ chứa nước Cánh Tạng, tỉnh Hòa Bình thì trường hợp chi phí rà phá bom, mìn, vật nổ tăng nhưng không gây vượt giá trị tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh dự toán thi công rà phá bom, mìn, vật nổ của dự án làm căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng, giá gói thầu và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, chấp thuận; việc điều chỉnh tổng mức đầu tư xây dựng thực hiện theo quy định hiện hành. Trường hợp chỉ điều chỉnh cơ cấu các khoản mục chi phí gồm cả chi phí dự phòng nhưng không làm thay đổi giá trị tổng mức đầu tư xây dựng đã phê duyệt thì chủ đầu tư tổ chức điều chỉnh, báo cáo người quyết định đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm về việc điều chỉnh của mình.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 968/BXD-KTXD.


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_968-BXD-KTXD_04052019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE