Phản hồi các kiến nghị
 
Hướng dẫn Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về việc bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
12/9/19 3:15 PM

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 3245/SXD-QLN&VLXD ngày 13/11/2019 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đề nghị hướng dẫn việc áp dụng hệ số k khi thực hiện bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 294 /BXD-QLN ngày 09/12/2019 có ý kiến như sau:

Bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước là một chính sách của nhà nước nhằm tạo điều kiện cho người đang ở thuê được cải thiện nhà ở (nên không so sánh với giá bán nhà ở theo giá thị trường). Việc xác định giá bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước được thực hiện theo quy định Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP.

Riêng đối với loại nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì tại điểm d khoản 2 Điều 65 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP đã quy định “Đối với nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì UBND cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền quyết định hệ số k điều chỉnh giá đất so với bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành để tính tiền sử dụng đất khi bán nhà ở và chuyển quyền sử dụng đất gắn với nhà ở này”.

Như vậy, trường hợp nhà ở riêng lẻ có khả năng sinh lợi cao tại vị trí mặt đường, phố thì cũng áp dụng việc tính tiền sử dụng đất theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP; đồng thời áp dụng thêm hệ số k điều chỉnh giá đất theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 65 của Nghị định số 99/2015/NĐ-CP và việc quyết định hệ số k này thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 294 /BXD-QLN


Tài liệu đính kèm bài viết
(BXD_294_BXD-QLN_09122019.signed.pdf) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE