Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình gửi tới Quốc hội sau kỳ họp thứ 7
8/2/19 5:18 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình do Ban Dân nguyện chuyển đến theo công văn số 248/BDN ngày 15/7/2019 với nội dung kiến nghị:“Cử tri phản ánh, nhờ có Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt khu vực miền Trung đã giúp cho nhiều hộ nghèo xây dựng được nhà ở an toàn, ổn định, từng bước nâng cao mức sống. Tuy nhiên hiện nay, nhu cầu về nhà ở phòng tránh thiên tai, lũ lụt trên địa bàn còn nhiều, nhưng với mức hỗ trợ theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg quá thấp; sự hỗ trợ của địa phương cũng hết sức hạn chế do còn nhiều khó khăn nên không đủ chi phí để xây nhà chống lũ trong điều kiện giá nguyên vật liệu và tiền nhân công xây dựng ngày càng cao. Cử tri đề nghị xem xét, điều chỉnh tăng mức hỗ trợ nói trên nhằm giúp người dân vùng lũ tháo gỡ khó khăn”.

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đã có công văn 1825/BXD-QLN (02/8) xin được trả lời như sau:

Theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg ngày 28/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ thì mỗi hộ gia đình thuộc diện tham gia Chương trình được Nhà nước hỗ trợ không hoàn lại từ 12 đến 16 triệu đồng/hộ tùy theo khu vực và Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay ưu đãi tối đa 15 triệu đồng/hộ; ngoài ra, gia đình, dòng họ và cộng đồng còn hỗ trợ thêm để các hộ gia đình có thể xây dựng một ngôi nhà kiên cố có sàn vượt lũ có diện tích sử dụng tối thiểu 10 m2, cao hơn mức ngập lụt từ 1,5 mét trở lên tính từ nền nhà, với giá thành xây dựng khoảng 40 triệu đồng. Riêng các trường hợp hộ nghèo tại vùng sâu, vùng xa, hộ già cả, neo đơn... gặp khó khăn trong việc xây dựng nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp xã có thể phối hợp cùng với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tại địa phương và các tổ chức đoàn thể khác tham gia hỗ trợ ngày công, vật liệu hoặc kinh phí xây dựng để góp phần giảm chi phí, nâng cao chất lượng nhà ở cho các hộ gia đình được hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cũng cho phép Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động cân đối, bố trí một phần kinh phí từ ngân sách của địa phương và kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tham gia giúp đỡ thêm để các hộ nghèo có thêm kinh phí xây dựng nhà ở. Như vậy, với mức hỗ trợ và cơ chế đóng góp nêu trên thì các hộ gia đình thuộc diện tham gia Chương trình có thể xây dựng được căn nhà đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

Riêng đối với tỉnh Quảng Bình thì Thủ tướng Chính phủ còn cho phép lồng ghép Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg với Dự án “Tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của Biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thương ven biển Việt Nam” do Quỹ Khí hậu xanh (GCF) tài trợ thông qua UNDP, để hỗ trợ không hoàn lại cho hơn 897 hộ nghèo với mức kinh phí 1.700 USD/hộ. Như vậy, tại Quảng Bình đã có 897/3.447 hộ tham gia Chương trình xây dựng nhà ở theo Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg được hỗ trợ theo dự án GCF với mức hơn 60 triệu đồng/hộ.

Hiện nay, Quyết định số 48/2014/QĐ-TTg đang được các tỉnh còn lại trong đó có tỉnh Quảng Bình triển khai thực hiện trong giai đoạn cuối (dự kiến sẽ kết thúc vào năm 2021). Sau khi kết thúc, Bộ Xây dựng sẽ tổng kết Chương trình để báo cáo Thủ tướng Chính phủ đề xuất cho giai đoạn tiếp theo. Về đề nghị điều chỉnh, tăng mức hỗ trợ cho các hộ nghèo, Bộ Xây dựng xin ghi nhận để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 1825/BXD-QLN.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE