Trả lời cử tri
 
Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai gửi tới trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
9/3/19 3:11 PM

Bộ Xây dựng nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Lào Cai do Văn phòng Chính phủ chuyển đến theo Công văn số 6225/VPCP-QHĐP với nội dung kiến nghị: Đề nghị trình Quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật: Luật Đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư và Luật phát triển đô thị để hoàn thiện cơ sở pháp lý trong thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng trong khu đô thị theo hình thức PPP.

Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng đã có công văn 2082/BXD-PTĐT (03/9) xin được trả lời như sau:

Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Quản lý phát triển đô thị được đưa vào chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019, 2020:

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì soạn thảo, hiện đang trình các cơ quan của Quốc hội thẩm tra.

- Luật Quản lý phát triển đô thị đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hiện đang được khẩn trương hoàn thiện theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 23 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.


Trung tâm Thông tin
Nguồn: Công văn 2082/BXD-PTĐT.


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE