Tin chi tiết
 
Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2013 của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
3/6/13 10:56 AM

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là trường đại học công lập trực thuộc Bộ Xây dựng, Thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013 như sau:

Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, phường 7, tp. Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên

Website: http://www.cuc.edu.vn

Email: phongquanlydaotao@cuc.edu.vn

Điện thoại phòng Quản lý Đào tạo: (057) 3827 618

Fax: (057) 3822 628

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý Đào tạo

- KÝ HIỆU TRƯỜNG: XDT

- TỔNG CHỈ TIÊU: 1.600

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo đại học:

 

 

600

- Kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)

D580201

A, A1

480

- Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (chuyên ngành xây dựng cầu đường)

D580205

A, A1

60

- Kiến trúc

D580102

V

60

Các ngành đào tạo cao đẳng:

 

 

1.000

- Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp)

C510102

A, A1

350

- Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành xây dựng cầu đường)

C510104

A, A1

120

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành kỹ thuật hạ tầng đô thị)

C510103

A, A1

60

- Công nghệ kỹ thuật tài nguyên nước

(chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường)

C510405

A, A1

60

- Quản lý xây dựng
(chuyên ngành Kinh tế Xây dựng)

C580302

A, A1

120

- Kế toán

C340301

A, A1,D

230

- Quản trị kinh doanh

C340101

A, A1,D

60

 

- Trường tuyển sinh trong cả nước theo phương thức tổ chức thi tuyển sinh ở cả hai bậc đại học và cao đẳng. Ngày thi, khối thi theo quy định của Bộ GD-ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Khối V: thi Toán, Vật lý (thi đề khối A), Vẽ mỹ thuật (vẽ đầu tượng). Các môn Toán, Vật lý lấy hệ số 1, Vẽ mỹ thuật lấy hệ số 1,5. Thí sinh dự thi khối V phải thi tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký thi khối V được miễn môn Toán, Vật lý nhưng phải thi môn Vẽ mỹ thuật.

- Số chỗ ở trong ký túc xá nhận khóa tuyển sinh 2013: 400.


CHUẨN ĐẦU RA

A. BẬC ĐẠI HỌC

1. NGÀNH KIẾN TRÚC (D580102)

* Chuyên môn: Chủ trì thiết kế kiến trúc công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; tham gia lập quy hoạch xây dựng, thiết kế kỹ thuật hạ tầng đô thị, thiết kế điện, nước, phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; tham gia quản lý dự án xây dựng, giám sát thi công, đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB; các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc, xây dựng…

2. NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (D580201)

* Chuyên môn: Chủ trì phân tích thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; lập dự toán, quyết toán các công trình xây dựng; tham gia khảo sát, thiết kế kiến trúc, điện, nước, phòng cháy chữa cháy các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB; các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng…

3. NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG (D580205)

* Chuyên môn: Chủ trì phân tích thiết kế công trình xây dựng cầu đường; lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng cầu đường; lập dự toán, quyết toán các công trình xây dựng cầu đường; tham gia khảo sát, thiết kế quy hoạch các công trình xây dựng cầu đường.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và thi công xây dựng cầu đường; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB chuyên ngành giao thông; các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực xây dựng cầu đường…

B. BẬC CAO ĐẲNG

1. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG (C510102)

* Chuyên môn: Tham gia khảo sát, thiết kế kiến trúc, kết cấu, điện, nước, phòng cháy chữa cháy, lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng DD và CN với quy mô vừa và nhỏ; lập dự toán, quyết toán các công trình xây dựng.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế kiến trúc và thi công xây dựng; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB…

2. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT GIAO THÔNG (C510104)

* Chuyên môn: Tham gia khảo sát, thiết kế, lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, đánh giá chất lượng công trình xây dựng cầu đường với quy mô vừa và nhỏ; lập dự toán, quyết toán các công trình xây dựng cầu đường.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và thi công xây dựng cầu đường; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB chuyên ngành giao thông…

3. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (C510103)

* Chuyên môn: Tham gia khảo sát, thiết kế, lập quy hoạch xây dựng đô thị, lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án xây dựng, đánh giá chất lượng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị với quy mô vừa và nhỏ; lập dự toán, quyết toán các công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và thi công xây dựng công trình đô thị, quản lý đô thị; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về kỹ thuật hạ tầng đô thị…

4. NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN NƯỚC (C510405)

* Chuyên môn: Tham gia khảo sát, thiết kế, lập biện pháp kỹ thuật thi công, tổ chức và điều hành thi công, giám sát thi công, quản lý dự án, đánh giá chất lượng công trình cấp thoát nước và môi trường với quy mô vừa và nhỏ; lập dự toán, quyết toán các công trình cấp thoát nước và môi trường.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và thi công xây dựng, quản lý đô thị, nhà máy cấp nước; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về cấp thoát nước và môi trường…

5. NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG (C580302)

* Chuyên môn: Lập, đánh giá và quản lý các loại dự án đầu tư xây dựng; tham gia tổ chức và điều hành thi công, quản lý chất lượng công trình xây dựng với quy mô vừa và nhỏ; lập dự toán, quyết toán các công trình xây dựng; tham gia công tác kế toán, thống kê, phân tích hoạt động kinh tế cho các doanh nghiệp xây dựng.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp tư vấn thiết kế và thi công xây dựng; ban quản lý dự án xây dựng; cơ quan hành chính có quản lý nhà nước về XDCB…

6. NGÀNH KẾ TOÁN (C340301)

* Chuyên môn: Lập các loại sổ sách kế toán; hạch toán kế toán; kiểm toán; lập được các báo cáo kế toán, tài chính, thuế; thao tác các nghiệp vụ kế toán bằng các phần mềm kế toán trên máy vi tính.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp; cơ quan quản lý nhà nước về thuế, tài chính, kiểm toán; cơ quan hành chính, sự nghiệp…

7. NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH (C340101)

* Chuyên môn: Lập và tổ chức thực hiện các kế hoạch, phương án kinh doanh ở các loại hình doanh nghiệp. Thực hành quản trị doanh nghiệp: quản lý nguồn nhân lực, hoạch định các chiến lược kinh doanh, tiếp thị, quản trị chất lượng.

* Vị trí công tác: Các doanh nghiệp; cơ quan hành chính, sự nghiệp có sản xuất kinh doanh, dịch vụ; cơ quan quản lý nhà nước về sản xuất kinh doanh, thương mại..../.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung
 

 

 


Tài liệu đính kèm bài viết
Thông báo đính kèm (thong_bao_ts2013.doc) Tải về
Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE