Tin địa phương
 
Bình Định: Công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020
11/8/18 1:25 PM

Sở TN&MT vừa tổ chức Hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020), theo Nghị quyết 98/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, đến năm 2020, tỉnh Bình Định quy hoạch đất nông nghiệp 511.816/511.146 ha chỉ tiêu phân bổ, giảm 1.060 ha so với hiện trạng, tăng 670 ha so với chỉ tiêu quốc gia phân bổ, do điều chỉnh giảm một số công trình, dự án về phát triển du lịch sinh thái, xây dựng nhà máy thủy điện… chiếm vào đất rừng.

Quy hoạch đất phi nông nghiệp 89.270/90.560 ha chỉ tiêu, tăng 18.256 ha so với hiện trạng, giảm 1.290 ha so với chỉ tiêu phân bổ do trong kỳ điều chỉnh quy hoạch đã loại bỏ một số công trình, dự án ít tính khả thi và bổ sung nhiều dự án lớn như khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định, hồ Đồng Mít…

Quy hoạch đất chưa sử dụng 5.533/4.914 ha chỉ tiêu, sẽ đưa vào sử dụng nhiều diện tích đất chưa sử dụng tại TP Quy Nhơn và các huyện, thị xã: Phù Cát, Phù Mỹ, Tuy Phước, An Nhơn, Vĩnh Thạnh.

Quy hoạch đất khu kinh tế 14.308/12.000 ha chỉ tiêu, do bổ sung khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ Becamex Bình Định (huyện Vân Canh) vào Khu kinh tế Nhơn Hội.

Quy hoạch đất đô thị 57.148/23.995 ha chỉ tiêu, cao hơn 33.153 ha so với chỉ tiêu phân bổ do theo chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, toàn tỉnh có 1 TP Quy Nhơn và 3 TX là An Nhơn, Hoài Nhơn, Tây Sơn.

Để thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP và điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh đến năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN&MT phối hợp các ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; thực hiện lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2020 để thống nhất quản lý từ tỉnh đến huyện; tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.


Theo báo Bình Định


Các bài mới
Các bài đã đăng

LIÊN KẾT WEBSITE