Công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành XD
 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1294/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Bắc Thái đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1292/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư xây dựng Thăng Long đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1291/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Khang Danh đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1290/GCN-BXD về việc Viện nghiên cứu phát triển tiêu chuẩn Chất lượng đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1287/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần IMAG đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1285/GCN-BXD về việc Công ty TNHH xử lý và tái chế Tro xỉ Viết Hải đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1284/GCN-BXD về việc Công ty cổ phần tư vấn và kiểm định Miền Bắc đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1283/GCN-BXD về việc Công ty Cồ phần tư vấn xây dựng giao thông tỉnh Điện Biên đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 02/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1282/GCN-BXD về việc Công ty Cổ phần thí nghiệm và kiểm định Ninh Bình đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

 

Ngày 09/10/2019, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 1281/GCN-BXD về việc Trung tâm Kiểm nghiệm và chứng nhận chất lượng TQC đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.  

    Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE