Tin cải cách hành chính
 

Đặt công tác cải cách hành chính trong bối cảnh của “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị 2018”, TP Hà Nội đã và đang thực hiện các giải pháp cải cách mạnh mẽ, vì người dân và doanh nghiệp.

 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Chỉ thị số 30/CT-TTg về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

 

UBND TP. Hà Nội vừa yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 năm 2018 trên địa bàn Thành phố.

 

Cùng với việc cắt bỏ, đơn giản hóa 85% điều kiện kinh doanh liên quan, mới đây, Bộ Xây dựng đã đưa vào vận hành Bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Theo cộng đồng doanh nghiệp và giới phân tích, điều này đã tạo “luồng gió mới”, là những “chuyển động quan trọng trong quá trình cải cách môi trường kinh doanh”. Hơn hết, điều này thể hiện rõ dấu ấn trách nhiệm của người đứng đầu Bộ Xây dựng, cho thấy cam kết “luôn xác định việc xây dựng, hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ trọng tâm, hàng đầu” không chỉ là những phát ngôn!

 

Bộ Xây dựng vừa đưa vào vận hành bộ phận một cửa để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại bộ, một chuyển động quan trọng trong cải cách môi trường kinh doanh tại Việt Nam.

 

Thành phố yêu cầu các Sở, cơ quan liên quan chấn chỉnh việc giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị mình, hạn chế tối đa việc người dân, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án thực hiện liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí.

 

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính.

 

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Báo cáo số 235/BC-UBND về công tác cải cách hành chính (CCHC) quý III/2018 của thành phố.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE