Tin cải cách hành chính
 

Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, lũy kế đến đến nay, Hà Nội đã đưa vào hoạt động 611/1.853 dịch vụ công trực tuyến, đạt 32,9% tổng số dịch vụ công của cơ quan hành chính Thành phố.

 

Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này năm 2018.

 

Các bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, nhân rộng mô hình Trung tâm phục vụ hành chính công hoạt động hiệu quả ở các địa phương.

 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo này.

 

Sáng 8/2, Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ họp trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo.

 

Thời gian qua, tỉnh Quảng Nam luôn quan tâm công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Hằng năm, UBND tỉnh ban hành các kế hoạch về: Cải cách hành chính (CCHC); kiểm soát, rà soát TTHC; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin.

 

Đây là ý kiến chỉ đạo của Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy tờ công dân, cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư (BCĐ 896) tại phiên họp của Ban Chỉ đạo sáng 25/1.

 

Chiều 17/1, UBND tỉnh Quảng Bình khai trương Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình. Trụ sở Trung tâm đặt tại TP. Đồng Hới.

 

Chiều 8/1, UBND TPHCM và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện.

 

Đây là mục tiêu được đưa ra trong kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018 của thành phố Hà Nội. Từ đó tiến tới hoàn thành mục tiêu đến năm 2020, 100% thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.

    Trang   ‹‹ Trước 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE