Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 05/6/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 687/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 26 cá nhân Hội viên Hội Cấp thoát nước Việt Nam, đã có nhiều thành tích đóng góp vào sự phát triển của ngành Cấp thoát nước Việt Nam gồm:

 

Ngày 24/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 650/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 24 cá nhân thuộc Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và có nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 17/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 620/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 108 cá nhân thuộc ngành Xây dựng thành phố Hải Phòng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 09/5/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 588/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 10 tập thể thuộc ngành Xây dựng thành phố Hà Nội, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 26/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 553/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 03 cá nhân, đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 24/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 547/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 59 tập thể và 92 cá nhân thuộc ngành Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Xây dựng (29/4/1958 - 29/4/2018) gồm:

 

Ngày 23/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 544/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 12 cá nhân thuộc tỉnh Yên Bái, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 531/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 49 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 530/QĐ-BXD về việc tặng Cờ thi đua của Bộ Xây dựng cho 13 tập thể, đã có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 19/4/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 529/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 09 cá nhân thuộc tỉnh Thái Nguyên, đã có nhiều đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE