Thông tin khen thưởng, xử phạt
 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 204/QĐ-BXD về việc tặng thưởng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 13/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 203/QĐ-BXD về việc tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 06 tập thể và 12 cá nhân thuộc Cục Hạ tầng kỹ thuật, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2016 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 198/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 10 tập thể thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 197/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 02 tập thể và 07 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 196/QĐ-BXD về việc tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Xây dựng cho 05 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác và nhiều năm liên tục đóng góp vào sự nghiệp phát triển của ngành Xây dựng gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 195/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Xây dựng cho 03 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng, đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác liên tục từ năm 2015 đến năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 194/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 03 tập thể và 03 cá nhân thuộc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã có thành tích xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 12/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 193/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 07 tập thể thuộc Bệnh viện Xây dựng Việt Trì, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 02/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 120/QĐ-BXD về việc tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho 05 tập thể và 07 cá nhân thuộc ngành Xây dựng tỉnh Ninh Bình, đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn nhiệm vụ kế hoạch công tác năm 2017 gồm:

 

Ngày 01/02/2018, Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 116/QĐ-BXD về việc tặng danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho 39 tập thể thuộc Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016 gồm:

   Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 Tiếp ››

LIÊN KẾT WEBSITE