• Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị

Tiểu sử:

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị Ngày sinh: 12/8/1976 Quê quán: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng
Trình độ lý luận: Cao cấp

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Nghị

- Ngày sinh: 12/8/1976

- Quê quán: Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Kỹ thuật xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 

- Chức vụ hiện nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng