Hội thảo tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2023 (07/06/2023)

Ngày 7/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết 10 năm công tác thông tin, tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường giai đoạn 2013 - 2023. Tham dự hội thảo có đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các địa phương, chuyên gia các hội, hiệp hội chuyên ngành.