Bộ Xây dựng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020)(19/10/2020)

Ngày 19/10/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ, Chỉ thị 03/CT-TLĐ về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (2010 - 2020).

Tìm theo ngày :