Lào Cai: Hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, hiện đại(15/10/2020)

Các thủ tục hành chính sẽ được giải quyết nhanh chóng, thuận tiện và hướng tới thực hiện “5 tại chỗ”: Tiếp nhận - thẩm định - phê duyệt - đóng dấu - trả kết quả tại một nơi duy nhất, phục vụ các tổ chức, cá nhân đến giải quyết các thủ tục hành chính cấp tỉnh mà không phải liên hệ, đến nhiều cơ quan chuyên môn khác để thực hiện thủ tục hành chính.

12345...61
Tìm theo ngày :