Nội dung

Lĩnh vực

Đặt câu hỏi

Cá nhân/ Doanh nghiệp/ Tổ chức(*)

Email(*)

Số điện thoại

Địa chỉ

Lĩnh vực

Tiêu đề(*)

Nội dung(*)

Mã xác nhận(*)

     

Thực hiện quy định của pháp luật về thời hạn sở hữu nhà ở

Bạn tôi là người nước ngoài, mua căn hộ ở Việt Nam sẽ sở hữu 50 năm. Tuy nhiên, sau khi ở được 3 năm thì bạn tôi ngưng công tác ở Việt Nam và về nước. Căn hộ đã được cấp sổ hồng nội dung thuê 50 năm. Bạn tôi muốn bán lại căn hộ trên cho người Việt Nam. Tôi xin hỏi, nếu người Việt Nam mua căn hộ này thì sẽ được sở hữu 50 năm hay lâu dài theo luật quy định nhà ở cho người Việt Nam?

Nguyễn Thị Vân Anh (vananhdl7@gmail.com) -

Áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình

Tôi xin hỏi về định mức công trình ban hành kèm theo Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ Xây dựng. Công trình tôi đang quản lý có chiều cao 33m. Nhưng những hạng mục đổ bê tông, lắp ván khuôn, cốt thép đều <28m. Vậy các hạng mục đó phải áp mã dự toán <=28m hay mã <=100m? Vì theo giải thích ở Công văn số 227/BXD-KTXD ngày 20/12/2011 về việc hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình phân theo chiều cao thì áp mã chiều cao của toàn bộ công trình cho từng hạng mục công việc. Ví dụ các hạng mục ván khuôn, cốt thép thi công ở chiều cao 4m, 6m, 9m, 12m... đều phải áp theo mã dự toán của toàn bộ công trình là 33m.

Tôi thấy như vậy là không hợp lý vì tất cả các công tác trên đều <=28m, còn chiều cao công trình đến mái là 33m thì từ 28m đến 33m thì không có các công tác ván khuôn, cốt thép. Vậy theo tôi thì nên áp mã dự toán cho các công việc theo chiều cao thực tế của hạng mục đó mới hợp lý.

Bạch Hoàng Điệp (bachhoangdiep1703@gmail.com) -

Chi phí thí nghiệm phục vụ công tác khảo sát xây dựng

Tôi đang lập dự toán cho một số gói thầu về khảo sát phục vụ thiết kế xây dựng, trong quá trình lập có vướng mắc một vấn đề như sau: Khi lập dự toán khảo sát áp dụng hướng dẫn tại Phụ lục 9 thông tư 09/2019/TT-BXD thì các công tác thí nghiệm trong phòng phục vụ công tác khảo sát nằm trong tập định mức tại thông tư 10/2019/TT-BXD về ban hành "Định mức thí nghiệm chuyên ngành xây dựng" có được tính chi phí chung, chi phí lập phương án kỹ thuật khảo sát và lập báo cáo kết quả khảo sát như hướng dẫn tại Phụ lục 9 TT 09/2019/TT-BXD về phương pháp xác định dự toán khảo sát xây dựng hay không?

Phan Mỹ Hạnh (hanhkenji19@gmail.com) -

Cơ quan nào có trách nhiệm lập tờ trình phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư?

Tại Khoản 10 Điều 6 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 có nêu: "10. Dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi do cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào Tổng mức đầu tư của dự án để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng".

Tại Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 có nêu: "3. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng (bao gồm cả dự toán xây dựng công trình, dự toán gói thầu xây dựng) được thực hiện theo quy định tại Nghị định về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Riêng dự toán các công việc chuẩn bị để lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công thì cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư dự án thẩm định làm cơ sở trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt chi phí này. Các khoản mục chi phí này sẽ được cập nhật vào dự toán xây dựng công trình để phục vụ lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng".

Xin hỏi: Cơ quan nào (cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư hay chủ đầu tư) có trách nhiệm lập tờ trình trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư này?

Cấn Hoan (hoan1977vn@gmail.com) -

Cách tính dự toán chi phí khảo sát

Theo công thức tính dự toán khảo sát: Gks = [(T+GT+TL) + Cpvks] x (1+TGTGT) + Cdp việc tính chi phí dự phòng trong dự toán khảo sát có bị trùng lặp với chi phí dự phòng (=Gdp1+Gdp2) của tổng hợp dự toán xây dựng hay không? Và nếu trùng nhau thì xử lý như thế nào?

Nguyễn Ngọc Ánh (anhntn.tc1@gmail.com) -

Xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Tôi xin được giải đáp vướng mắc trong quá trình làm việc và áp dụng Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị như sau:

Công ty tôi thực hiện hợp đồng tư vấn lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn có quy mô 8 ha. Hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch bao gồm dự toán chi phí lập quy hoạch xác định theo định mức đối với đồ án quy hoạch có quy mô ≤ 10 ha tại Bảng số 10 Thông tư số 20/2019/TT-BXD. Khi tôi thực hiện thủ tục nộp hồ sơ qua bộ phận 1 cửa thì được cán bộ thụ lý hồ sơ trả hồ sơ và hướng dẫn đơn vị xác định lại chi phí lập đồ án quy hoạch theo cách nội suy giữa 2 quy mô: 0 ha và 10 ha.

Tôi xin hỏi, việc cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn cho đơn vị tôi cách nội suy như vậy có đúng theo hướng dẫn áp dụng định mức chi phí lập đồ án quy hoạch theo Thông tư số 20/2019/TT-BXD hay không? Bởi theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Chương II Thông tư số 20/2019/TT-BXD hướng dẫn: "Định mức chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các đồ án quy hoạch có quy mô nhỏ hơn quy mô được quy định tại Thông tư này được xác định bằng mức của đồ án có quy mô nhỏ nhất được quy định".

Nguyễn Ngọc Tiên (nntien5285@gmail.com) -