Đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành điểm sáng về môi trường, đô thị xanh(19/10/2020)

Một kế hoạch phát triển kinh tế xanh được tỉnh vạch ra và Đảng bộ, chính quyền tỉnh đang kiên trì thực hiện để đưa Bà Rịa-Vũng Tàu trở thành điểm sáng về môi sinh, môi trường, đô thị xanh của cả nước.

Tìm theo ngày :