Hà Nội: Nhiều mô hình, sáng kiến hay để phục vụ cải cách hành chính(07/06/2023)

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hỏi - đáp thủ tục hành chính; mở rộng mô hình “Ngày Thứ 6 xanh”; ứng dụng công nghệ thông tin và thực hiện cải cách trên môi trường điện tử… là những sáng kiến thiết thực các quận, huyện của Hà Nội đang triển khai để rút ngắn thời gian và thuận lợi cho người dân.

Tìm theo ngày :