Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng của Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Phát(13/10/2020)

Ngày 12/10/2020, Bộ Xây dựng đã có Giấy chứng nhận số 245/GCN-BXD về việc Công ty TNHH Tư vấn kiểm định xây dựng Hoàng Phát đủ điều kiện hoạt động thí nghiệm chuyên ngành Xây dựng.

Tìm theo ngày :