Công nhận 2 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới(07/06/2023)

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 624/QĐ-TTg và 625/QĐ-TTg công nhận huyện Duyên Hải và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2022.

Tìm theo ngày :