Thị xã Sơn Tây (Hà Nội) hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới(19/10/2020)

Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Tìm theo ngày :