Bộ Xây dựng góp ý kiến thẩm định Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo(11/07/2024)

Ngày 11/7/2024, Bộ Xây dựng đã có công văn 3982/BXD-HĐXD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho ý kiến thẩm định Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Đường dây 110kV Đồng Xoài - Phú Giáo.

Tìm theo ngày :